header

KAZESAYAKA YUKIMURA (2015)
Client : Masiko Beikoku Corp, Yotsuba Foods Inc.
Producer : Kazuyuki Onose(KOME DAIOO)
Art Director : Toshinobu Uemura (U-WORX)
Designer : Toshinobu Uemura (U-WORX)
Category :Package
prevnext

GIFTHOPE
GIFTHOPE
GIFTHOPE
GIFTHOPE
GIFTHOPE